Децембар 2014

01.12.2014.-Певачица Тања Савић (бивши ученик школе) доделила је новчану награду освојену у емисији Телевизије „ПРВА“ „Твоје лице звучи познато“. Школски хор је припремио за ту прилику краћи програм.

04.12.2014.- Одржан је састанак Школског одбора са следећим Дневним редом:                               

     1. Усвајање записника са XXIV седнице Школског одбора одржане 15.09.2014.
     2. Конституисање Школаског одбора (избор председника и заменика председника)
     3. Утврђивање предлога финансијског плана за припрему буџета Републике Србије (материјал у прилогу)
     4. Доношење програма обуке радника из области заштите од пожара
     5. Разматрање захтева ККСтарински из Смедерева
     6. Текућа питања

05.12.2014.- Презентација уџбеника за разредну наставу Издавачке куће „БИГЗ“

10.12.2014.-Оджано је предавање ПУ Смедерево за ученике петог разреда на тему „Вршњачко насиље и упознајмо полицију

12.12.2014.- „Борба против трговине људима“ вршњачка едукација за ученике

                        осмог разреда

18.12.2014. -   „Понашајте се према другима онако како бисмо волели да се

                        други понашају према нама“ радионица Ученичког парламента

25.12..2014.- Одржана је радионица ученика I1 са мајкама под слоганом „У сусретНовој години“. Родитељи и деца су правили новогодишње капе и костиме.

26.12.2014. - Организована је свечана подела пакетића и фотографисање са Деда Мразом за децу радника школе

26.12.2014. - Одржана је трибина Ученичког парламента и педагога школе „Хуманост на делу“. Истог дана, у организацији Ученичког парламента и ментора Срећка Антуновића одржан је квиз знања за ученике 7. и 8. разреда

29.12.2014. - Одржана су Одељењска већа за ученике од 1-8 разреда

                        Дневни ред:

      1. Утврђивење успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
      2. Реализација наставних планова и фонда часова по предметима
      3. Реализација планова рада: одељељског старешине, часова допунске и додатне наставе и слободних активности
      4. Утврђивање активности за прославу дана Светог Саве
      5. Текућа питања

30.12.2014. - Одржано је Наставничко веће

      1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог полугодишта
      2. Разматрање извештаја руководиоца разредних већа о реализацији наставних планова и програма, допунске и додатне наставе
      3. Разматрање извештаја руководилацастручних већа из области предмета
      4. Предлог мера за побољшање успеха и дисциплине ученика
      5. Извештај о сарадњи школе и родитеља
      6. Стручно усавршавање радника током зимског распуста
      7. Договор у вези са прославом Дана Светог Саве, организационе припреме и подела задужења
      8. Текућа питања

-          Донета је одлука о ослобађању ученика 4/2 разреда Младеновић Стефана од наставе физичког васпитања

30.12.2014. - Одржани су родитељски састанци и подељене ђачке књижице на крајупрвог полугодишта