За родитеље будућих ђака првака

Ваше дете спремно ће дочекати почетак школовања ако:

 • Правилно изговара све гласове, или вежба да правилно изговара оне гласове са којима има проблема, према упутству логопеда
 • Су му млечни зуби замењени сталним (или је замена у току)
 • Има добар апетит и добар сан
 • Уме да се игра кликера и користи маказе
 • Добро опажа околину
 • Воли да слуша приче које му читате и уме да их преприча
 • Уме да црта
 • Пажљиво гледа дечији филм и дечију позоришну представу и прича шта му се у њима допало
 • Уме да решава једноставне загонетке
 • Се радо игра са другом децом
 • Склања своје играчке после завршене игре
 • Је вешто у слагању пазли и лего-коцки
 • Се не расплаче и не наљути кад изгуби у игри „Не љути се, човече“
 • Је добило ваш пољубац за добро јутро и за лаку ноћ

Да би дете спремно дочекало полазак у школу, обезбедите му:

 • Здраву породичну атмосферу
 • Пуно љубави
 • Ваше активно бављење њим
 • Довољно игре
 • Квалитетну исхрану
 • Довољно кретања и боравка на свежем ваздуху и у природи
 • Добар сан

Помозите детету да научи:

 • Да што боље користи своја чула – да опажа околину, ослушкује звуке, разазнаје мирисе, опипава разне предмете
 • Да усредсређује своју пажњу на објекте и речи
 • Да се делимично оријентише у простору и времену (стране света, гледање на сат...)
 • Да стекне одређене хигијенске, радне и културне навике
 • Да добро развије говор и да успешно комуницира са другима
 • Да вежба памћење и мишљење
 • Да развија своју радозналост и машту

Детету у школи највећу тешкоћу представљају:

 • Дуге и систематске наставне обавезе
 • Дуго седење у клупи и мировање
 • Ћутање и дуга концентрација на неку активност
 • Обавезна дисциплина

Неки показатељи да је дете добро прихватило школу и добро се уклопило:

 • Радује се одласку у школу
 • Радо прича о свему што се у школи дешава
 • Самостално извршава своје обавезе везане за школу
 • Има добар апетит и сан
 • Брине о свом радном месту и школском прибору
 • Воли да се игра са другом децом из разреда и лако се укључује у игру
 • Воли своју учитељицу/учитеља

Најважније радне навике битне за процес учења јесу:

 • Радити на одређеном месту!
 • Радити у одређено време!
 • Планирати рад!
 • Бити уредан!
 • Завршавати започето!

Шта родитељи треба да чине:

 • Научите да постављате питања – научите да слушате
 • Играјте се школе са својим дететом
 • Ослушкујте, научите да препознајете осећања и да реагујете на њих
 • Негујте међусобно поверење
 • Сарађујте са учитељем свог детета
 • Испуњавајте своје обавезе премa школи на време
 • Наоружајте се стрпљењем и разумевањем
 • Хвалите и подстичите оно што је дете добро урадило
 • Критикујте одређено понашање а не личност детета (нпр. Глупо је то што си урадио, а не - глуп си!)
 • Обезбедите детету услове и средства за рад (место, време, прибор)
 • Свакодневно пратите његов рад и имајте увид у израду домаћих задатака
 • Објасните му уколико нешто не разуме
 • У почетку, док још није савладало читање, прочитајте му из уџбеника шта се од њега тражи да уради
 • Храбрите га и подстичите да може само да уради домаћи задатак
 • Прегледајте урађено

Шта родитељи не треба да чине:

 • Не цепајте детету листове из свеске
 • Не подстичите учење за оцену
 • Не условљавајте поклоне успехом у школи
 • Не кажњавајте дете због слабе оцене
 • Не поредите дете с другом децом
 • Не изједначавајте дете с учеником (ваше дете је постало ђак, али није престало да буде дете)
 • Не тражите савршенство од детета

ПП СЛУЖБА

ОШ „ИВО АНДРИЋ“ РАДИНАЦ