Бесплатни уџбеници за школску 2023/2024

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

          Обавештавају се ученици и родитељи, односно други законски заступници да ће Министарство просвете обезбедити бесплатне уџбенике, за следеће категорије ученика:

- ученици из породица које примају новчану социјалну помоћ (родитељи достављају фотокопију решења Центра за социјални рад, којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи);

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП 1 и ИОП 2), (не доставља се документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима)

- ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) (родитељи доносе потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за старију децу, што значи да сва старија деца морају да буду на школовању).

За старију браћу и сестре који су ученици наше школе, не доставља се потврда, већ се само обавештава разредни старешина о томе који су разред и одељење.

Родитељи ученика се пријављају и доносе неопходну документацију учитељу, односно разредном старешини најкасније до 31.03.2023. године.

 

СПИСАК ПРЕДМЕТА ЗА КОЈЕ СЕ ДОБИЈАЈУ БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ

 Разредна настава:

 Математика, Српски језик, Свет око нас, Природа и друштво, Енглески језик

 Предметна настава:

 Математика, Српски језик и књижевност, Енглески језик, Географија, Историја, Хемија, Физика, Биологија