ОБЕЛЕЖАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ТОЛЕРАНЦИЈЕ У НАШОЈ ШКОЛИ

 
У четвртак, 16. новембра у матичној школи у Радинцу и огранцима у Раљи и Врбовцу ученици и наставници су обележили Међународни дан толеранције. Обележавање овог датума покренула је Организација Уједињених нација за образовање, науку и културу (УНЕСКО) са циљем да се промовише важност поштовања и уважавања различитости и ненасиља у друштву. У школама Србије овај дан се обележава у складу са Протоколом о сарадњи у спровођењу пројекта „Заједно и безбедно кроз детињство“, на препоруку Канцеларије повереника за заштиту равноправности.
Ученици од првог до четвртог разреда учествовали су на едукативним радионицама које је заједно са учитељицама реализовала Даниела Јанковић Цветић, психолог школе. У интерактивној атмосфери разговарало се, кроз навођење конкретних примера, о појму толеранције, дискриминације, равноправности и потреби уважавања различитости.
Попут млађих другара, и ученици од петог до осмог разреда су са својим одељенским старешинама и наставницима погледали одговарајуће презентације и видео материјале о толеранцији и дискриминацији. Дискутовало се о негативним стереотипима и предрасудама које се односе на одређене друштвене групе узрокујући дискриминацију и насиље. На часовима у појединим одељењима реализована је и вежба ,,Игра улога“ чији је смисao дa сe крoз игру и зaмeну улoгa, „кoрaчaњeм у туђим ципeлaмa”, дeци приближи знaчaj пoштoвaњa рaвнoпрaвнoсти, а ученици одељења 6/2, подстакнути овом темом, одлучили су да у наредним данима сниме едукативни спот о неједнакостима и дискриминацији како би својим вршњацима и широј јавности указали на један од горућих проблема у нашем окружењу.
Током обележавања Међународног дана толеранције ученици разредне и предметне наставе су закључили да сви имамо иста права и потребе и да је толерантно понашање кључ за откључавање капије бољег света – без обзира на разлике у полу, годинама, националној припадности, боји коже, вероисповести, здравственом стању, физичком изгледу, имовном стању или породичном статусу сваки човек мора уважавати друге ма колико од њега били другачији.
Лепота људских бића почива управо на богатству различитости, свако има право и слободу да се кроз живот развија и живи такав какав јесте, а међусобно разумевање, толеранција и поштовање достојанства других једини су исправни пут до достизања мира и хармоније у друштву.