Управа школе и стручни сарадници

Директор школе:

            Јасмина Бранковић

Помоћник директора:

           /

Секретар:

            Анита Николић

Педагог:

            Сандра Ивковић

Психолог:

            Даниела Јанковић Цветић

Библиотекар:

            Јелена Драгић

Административно- финасиски радник:

            Светлана Анић