Испитивање деце пред полазак у школу је обавезно за сву децу уписану у први разред, која имају од 6 и по до 7 и по година. Деца која до 1. септембра имају 6 до 6 и по година, а родитељи желе да дете раније крене у школу, пролазе кроз проверу спремности детета за упис у школу, коју обавља психолог.

Испитивање деце пред полазак у школу врше школски педагог и психолог упитницима и стандардизованим тестовима.  Овим испитивањем утврђује се дететова социјална, емоционална и интелектуална зрелост за школу.

На тзв. тестирање потребно је да родитељ доведе своје дете, јер се тада узимају одређени подаци о дететовом дотадашњем развоју, које најбоље знају родитељи детета. Након испитивања педагог и психолог ће са родитељима обавити кратак разговор о понашању и постигнутим резултатима детета.

Тестирањем се не испитује нешто што се може научити за два-три дана, нити се проверава степен знања из будућих школских предмета. Према томе, није потребно дете посебно припремати за тестирање. Најбоља припрема су сам свакодневни живот и искуства које дете већ има. Дете ће цртати, правити једноставне ствари, одговарати на питања, решавати неке задатке. Треба да зна да може да погреши и да нешто не зна и да то није ништа страшно.

Тестирање омогућава:

  •           Да се уједначе одељења првог разреда, што значи да се формирају по саставу приближно иста одељења у погледу ових чинилаца: број ученика, однос дечака и девојчица, способност деце, образовни статус родитеља, социо-економски статус породице, физичке и психичке карактеристике детета.
  •             Да се добије општа слика о нивоу психофизичког развоја све деце која полазе у школу.
  •       Да се открију деца која могу да имају тешкоћа у учењу и прилагођавању, као и она која поседују одређене посебне таленте и даровита су, како би се сваком детету на адекватан начин приступило и из њега добио максимум у школским постигнућима.

В И Д И М О    С Е!