Подршка ученицима петог разреда кроз сарадњу учитеља и наставника

,,Ниједан прелазак ученика из разреда у разред није толико тежак и непредвидив као што је прелазак из четвртог у пети разред.“

Подстакнуто овим закључком, на иницијативу Тијане Тодоров, школског педагога, и Даниеле Јанковић Цветић, школског психолога, у среду, 4. септембра у школској библиотеци ОШ „Иво Андрић“ у Радинцу организован је састанак учитељица које су испратиле генерацију четвртака у нову етапу школовања, пети разред, са одељенским старешинама и предметним наставницима. Циљ састанка био је ближе упознавање наставника са карактеристикама ученика петог разреда и давање смерница за њихову што бољу адаптацију на почетак другог циклуса образовања основне школе. Састанку је присуствовала и Јасмина Бранковић, директорка школе.

Учитељице Весна Марић, Ленка Миловановић и Љиљана Светозаревић детаљно су представиле одељенским старешинама и другим наставницима своја дојучерашња одељења, физичке и психичке особине, навике, породичне околности сваког детета понаособ, посебно скрећући пажњу на ученике који су својим успешним радом и залагањем „покретачи“ у одељењу и на ученике којима је потребна додатна подршка у учењу и васпитању. Наставници су од учитељица, школског педагога и психолога добили низ конкретних и корисних информација које ће им у великој мери бити од значаја за утицање на даљи лични и социјални развој ученика.

Преласком на предметну наставу, дете мора да одговори на нове изазове на емоционалном, социјалном, сазнајном и физичком плану и прилагоди се новонасталим околностима. Одваја се од учитеља са којим је радило четири године и успоставља комуникацију са већим бројем наставника истовремено, при чему истовремено мора да се прилагоди већем оптерећењу због броја часова и предмета и обимнијим, другачије изложеним и организованим наставним садржајима.

Зато је оваква сарадња између психолога, педагога, наставника разредне и предметне наставе веома значајна у остваривању васпитне улоге школе и креирању атмосфере за учење и одрастање „по мери детета“.

69707271 117118856331166 1449061166113357824 o 69750517 117118879664497 3584102890857299968 o 

69755055 117119012997817 5711157728777338880 o69804080 117118989664486 8538303956911128576 o 

69830444 117119499664435 3087492564203339776 o  70412726 117118889664496 2653642743514923008 o