III-4 Раља

1. Живковић Михајло
2.Миленковић Стефан
3. Николић Михајло
4. Перишић Марко
5. Петковић Вања
6. Петковић Дијана
7. Стевановић Нађа

Одељењски старешина: Драгица Јовановић