IV-1

 

 1. Богдановић Драгомир           
 2. Бранковић Вук                       
 3. Гудај Менсур                         
 4. Ђорђевић Дејана                  
 5. Ђорђевић Јана                        
 6. Живанић Анастасија              
 7. Јовановић Милица                 
 8. Костић Данило                       
 9. Крстић Јован                          
 10. Микарић Ђорђе                   
 11. Миленковић Тадија               
 12. Миленковић Теодора            
 13. Милутиновић Сара                
 14. Недељковић Михајло            
 15. Нешић Мина                          
 16. Павић Елена                           
 17. Ристић Милан                      
 18. Савић Милица                        
 19. Симић Милорад                     
 20. Спасојевић Андреј                 
 21. Стевић Данијел                      
 22. Стефановић Огњен                
 23. Томовић Петар                      
 24. Цветковић Лана                     
 25. Шљивић Теодора      

 

             Одељенски старешина: Данијела Симић