Разредна настава

 

 

Име и презиме наставника

Разред и одељење

Зорица Митић

I и III/4

Биљана Миловановић

I/1

Надица Синадиновић

I/2

Виолета Крстић

I/3

Снежана Терзић

I/4

Јелица Бабић

II/1

Наташа Ђорђевић Арсић

II/2

Јасмина Јовановић

II/3

Драгица Јовановић

II/4

Марија Милошевић

II/5

Данијела Симић

III/1

Данијела Адамовић

III/2

Снежана Ђиновић

III/3

Весна Марић

IV/1

Ленка Миловановић

IV/2

Љиљана Светозаревић

IV/3

Миленија Миленковић

IV/4

Анђелина Цикота Филић

IV/5

 

Одељење за продужени боравак ученика:

Анета Вранић

Одељење за ученике са посебним потребама:

Јасмина Тошић