Последње објављено

Минималан број бодова 2017/18

МИНИМАЛАН БРОЈ БОДОВА НА УПИСУ шк. 2017/18.год.

ГИМНАЗИЈА

Друштвено- језички смер                                                                 61,24

Природно- математички смер                                                          52,22

Филолошка гимназија                                                                     229,34

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

Конобар                                                                                               38,59

Кувар                                                                                                    41,35

Посластичар                                                                                        42,59

Трговински техничар                                                                          53,90

Кулинарски техничар                                                                          59,91

Угоститељски техничар                                                                      51,43

Туристички техничар                                                                          69,73

Економски техничар                                                                           67,06

Пословни администратор                                                                   69,52

Финансијски администратор                                                              66,91

ТТиП ШКОЛА „ДЕСПОТ ЂУРАЂ“

Пекар                                                                                                    36,01

Произвођач прехрамбених производа                                               38,78

Месар                                                                                                   38,17

Модни кројач                                                                                       41,34

Пољопривредни техничар                                                                  50,31

Ветеринарски техничар                                                                      56,00

Прехрамбени техничар                                                                       51,95

Техничар за заштиту животне средине                                             61,84

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Оператер за прераду метала                                                              41,69

Заваривач                                                                                            56,68

Механичар за хидраулику и пнеуматику                                         49,50

Оператер машинске обраде                                                              42,74

Електроинсталатер                                                                            47,56

Електромеханичар за машине и опрему                                          47,07

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје                      46,59

Електромонтер мрежа и постројења                                                44,25

Аутоелектричар                                                                                 42,78

Возач моторних возила                                                                     54,54

Руковалац средствима унутрашњег транспорта                             40,43

Машински техничар за компјутерско управљање                          68,68

Електротехничар рачунара                                                               83,83

Електротехничар процесног управљања                                        70,56

Администратор рачунарских мрежа                                               79,44

Техничар друмског саобраћаја                                                        79,44