Минималан број бодова потребних на упису у средње школе 2018/19.

Може ти послужити као оријентација при рачунању бодова и планирању уписа.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА

Заваривач                                                                                                       50,64

Бравар - заваривач                                                                                        50,66

Оператер машинске обраде                                                                        53,29

Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје                                45,97

Електромонтер мрежа и постројења                                                           50,97


Аутомеханичар                                                                                             44,50

Аутоелектричар                                                                                            48,70

Возач моторних возила                                                                                55,13  


Руковалац средствима унутрашњег транспорта                                       42,82


Машински техничар за компјутерско конструисање                               64,25


Техничар за компјутерско управљање                                                       66,83


Електротехничар рачунара                                                                          76,81


Електротехничар процесног управљања                                                   69,05

Електротехничар информационих технологија                                        80,25


Техничар друмског саобраћаја                                                                    76,46

Техничар за рециклажу                                                                                60,46

 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА

 

Конобар                                                                                                         43,45

Кувар                                                                                                              46,42


Посластичар                                                                                                  45,04


Трговински техничар                                                                                   53,01


Кулинарски техничар                                                                                  60,07

Угоститељски техничар                                                                               54,56

Туристичко-хотелијерски техничар                                                           66,12

Пословни администратор                                                                            70,86

Финансијски администратор                                                                      68,13

Комерцијалиста                                                                                            60,19

ДЕСПОТ ЂУРАЂ

Пекар                                                                                                              37,70

Месар                                                                                                             35,29

Оператер у прехрамбеној индустрији                                                        32,26


Модни кројач                                                                                                34,94

           

Пољопривредни техничар                                                                           50,02

Ветеринарски техничар                                                                               54,65

Прехрамбени техничар                                                                                51,25

Техничар за заштиту животне средине                                                      58,35

ГИМНАЗИЈА

Друштвено-језички смер                                                                                       59,34


Природно-математички смер                                                                                50,80

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику            211,81

Основна школа:

Иво Андрић

Општина:

Смедерево

Округ:

ПОДУНАВСКИ

Адреса:

Спасоја Пејановића бб

Телефон:

026/701-455

Статистички подаци о постигнућима ученика дате школе

Укупан број ученика осмог разреда у школи

84

Укупан број ученика који су завршили основну школу

83

Укупан број носилаца Дипломе "Вук Караџић"

5

Укупан број ученика који су освојили награде

0

Просечан број бодова на крају разреда

шести15.36

седми14.92

осми15.00

укупно45.28

Просечан број бодова на завршном испиту

Математика5.19

Матерњи језик6.39

Комбиновани6.22

укупно17.79

Просечан укупан број бодова

63.12

Опште информације о упису

Ко може да упише средњу школу?

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да наставе школовање кроз средњошколско образовање. Поред средњих стручних школа (електротехника, машинство, економски смерови, пољпоривредни, угоститељски и сл.) постоје још и гимназија и уметничке школе. Ученици уписују средњу школу као редовни ученици, док старији од 17 година могу да обаве упис у средњу школу у својству ванредног ученика. Средња школа није обавезна.

Критеријуми

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених успехом током школовања (максимално 60) и бодова стечених на завршном испиту (максимално 40). За упис у специјализоване средње школе приликом рангирања узимају се и бодови које су ученици стекли учествовањем и освајањем награда на неком од такмичења на државном или међународном нивоу.

Бодови за средње школе

Укупан број бодова који ће се узети у разматрање приликом уписа у средњу школу остварује се на основу успеха у школи и бодова које носи завршни испит (мала матура).

Бодови који се добијају за успех рачунају се на следећи начин:

            општи успеси из шестог, седмог и осмог разреда (просек, на две децимале) се саберу и добијени број помножи са четири.

Завршни испит:

  • на завршном испиту може се освојити максимално по 13 бодова из српског језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Укупно се може освојити максимално 100 бодова.

. Завршни испит траје три дана:

•           Први дан – српски, односно матерњи језик

•           Други дан – математика

•           Трећи дан – комбиновани тест (задаци из биологије, физике, хемије, историје и географије)

Ученици могу да стекну и додатне бодове, ако су освајали награде на такмичењима из предмета у осмом разреду.

Успеси на међународним такмичењима носе највише бодова:

•           Прво место – 12 бодова

•           Друго место – 10 бодова

•           Треће место - 8 бодова

Успеси на републичким такмичењима носе:

•           Прво место – 8 бодова

•           Друго место – 6 бодова

•           Треће место – 4 бода

Уколико ученик оствари више награда из истог предмета, рачуна се она на којој је освојио више бодова.

Приликом рангирања, ако ученици имају исти број бодова, предност има онај који је носиоц дипломе “Вук Караџић”, затим онај који је освојио више награда на такмичењима и на крају они који су освојили више бодова на завршном испиту.

           

Упис у музичке школе, уметничке школе и гимназије за таленте

Сви ученици који желе да упишу музичку, балетску или дизајнерску школу, гимназију за ученике са посебним способности као што су филолошка, физичка и математичка, школу у којој се део наставе одвија на страном језику и школу за талентоване ученике (музичка школа за таленте у Ћуприји), полажу и посебан пријемни испит, који се одржава пре завршног испита, на којима се вреднује таленат и знање из области у којој желе да наставе даље школовање. Ученици који желе да упишу спортску гимназију ослобођени су пријемног испита. Уместо тога потребно је да донесу потврду о оствареним спортским успесима.

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата завршног испита, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа. Само ако ученик има укупно више од 50 бодова може конкурисати за упис у школе са четворогодишњим трајањем и гимназије. Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед написаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Неке од препорука су да се на листу напише минимум десет школа, од двадесет колико је највише.

Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана.

Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.

Битно је нагласити да не постоји универзална таблица или тачан број бодова који су потребни за упис ученика на неки од смерова, већ то зависи од интересовања ученика као и броја бодова које су освојили.

Након предавања листе жеља, чека се распоред ученика, односно редослед кандидата за упис у средње школе.

Документа за упис

Након објављивања списка и сазнања ко је коју школу уписао, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу.

Потребна документа су:

•           Извод из матичне књиге рођених

•           Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу

•           Сведочанство о завршеној основној школи

•           Сведочанства последња три разреда основне школе

•           Уверење о положеном завршном испиту

•           Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)

•           Дипломе о освојеним наградама

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

Средње стручне школе оспособљавају за рад (дакле, оспособљавају за занимања), али дају и могућност за наставак школовања на високим школама и факултетима. Школовање у њима траје три или четири године, у зависности од образовног профила који се упише. Сваки образовни профил изучава се према програму којим се стичу знања и вештине који су потребни за обављање послова у једном или више сродних занимања.

Ако желиш:

         да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил

         да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи или за гимназију

         прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи.

ГИМНАЗИЈЕ

У гимназијама се ученици припремају за даље школовање на факултетима или високим школама струковних студија.

Гимназије пружају широко опште образовање. Школовање траје четири године - за то време могу се открити или развити интересовања за одређене области. Одлазак у гимназију омогућава да се преиспита одлука, да се стекну различита знања и искуства, а тиме и да се донесе зрелија одлука.