За родитеље будућих ђака првака

Ваше дете спремно ће дочекати почетак школовања ако:

Да би дете спремно дочекало полазак у школу, обезбедите му:

Помозите детету да научи:

Детету у школи највећу тешкоћу представљају:

Неки показатељи да је дете добро прихватило школу и добро се уклопило:

Најважније радне навике битне за процес учења јесу:

Шта родитељи треба да чине:

Шта родитељи не треба да чине:

ПП СЛУЖБА

ОШ „ИВО АНДРИЋ“ РАДИНАЦ

Погодака: 1245