Обавештење о организацији наставе од 30.11.2020.год.

Објављено субота, 28 новембар 2020 Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Обавештавају се ученици и родитељи да ће се према Упутству Министарства просвете од понедељка 30.11.2020. године образовно-васпитни рад одвијати према измењеној организацији и распореду рада.

За ученике од 1. до 4. разреда настава се остварује кроз непосредни образовно-васпитни рад, а према већ утврђеном распореду и сатници звоњења.

За ученике од 5. до 8. разреда образовно-васпитни рад се остварује искључиво путем наставе на даљину.

Образовно – васпитни рад за ученике од 5. до 8. разреда од понедељка 30.11.2020. године остварује се према постојећем распореду часова у Гугл учионици, а према следећој сатници звоњења:

1.час

08.30 – 09.05

пауза 5 минута

2.час

09.10 – 09.45

пауза 20 минута

3.час

10.05 – 10.40

пауза 5 минута

4.час

10.45 – 11.20

пауза 5 минута

5.час

11.25 – 12.00

пауза 5 минута

6.час

12.05 – 12.40

пауза 5 минута

7.час

12.45 – 13.20

 

С обзиром да ће се настава одвијати у Гугл учионици, ученици ће имати непосредни контакт са наставницима, а наставници ће евидентирати да ли су ученици присутни на часу (одсуство ученика уписиваће се електронски дневник).

Сви писмени задаци планирани за наредни период реализују се У ШКОЛИ према распореду са којим ће ученици бити благовремено упознати.

При извођењу закључне оцене за крај првог полугодишта узеће се у обзир све оцене, како током наставе у школи, тако и током наставе на даљину. Ученици могу изузетно да одговарају у школи (незадовољни предлогом закључне оцене, недовољан број оцена из оправданих разлога и сл.) уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Свим ученицима, наставницима и родитељима желимо добро здравље и успех у раду током наставе на даљину.

Директор школе

Јасмина Бранковић

Погодака: 624