Распоред наставе на РТС-у у периоду од 23.03. – 27.03.

Објављено недеља, 22 март 2020 Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

РТС2 - I-IV разред

РТС3 - V-VIII разред

У сваком тренутку часове које сте пропустили можете погледати на следећем линку: https://rtsplaneta.rs/video/list/category/517/osnovna-shkola

ПРВИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

8:00 – 9:40

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Ликовна кул.

Српски језик

Математика

Трећи

Енглески језик

Свет око нас

Математика

Енглески језик

Музичка култура

 

 ДРУГИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

9:45 – 11:25

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Ликовна кул.

Српски језик

Математика

Трећи

Енглески језик

Свет око нас

Математика

Енглески језик

Музичка кул.

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

11:30 – 13:10

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Ликовна кул.

Енглески јез.

Математика

Трећи

Енглески јез.

Прир. и друш.

Математика

Српски језик

Музичка култ.

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС2

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

13:15 – 14:55

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Ликовна култ.

Енглески језик

Математика

Трећи

Енглески јез.

Прир. и друш.

Математика

Српски језик

Музичка култ.

 

ПЕТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

08:00 – 09:40

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Техника и технол.

Енглески јез.

Математика

Трећи

Историја

Биологија

Географија

Биологија

Инфор. и рачун.

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

09:45 – 11:25

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Други

Српски језик

Математика

Физика

Биологија

Српски језик

Трећи

Историја

Физика

Географија

Физика

Информ. и рачун.

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

11:30 – 13:10

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Други

Математика

Српски језик

Географија

Енглески јез.

Математика

Трећи

Историја

Биологија

Хемија

Физика

Информ. и рачун.

 

ОСМИ РАЗРЕД 23.03. – 27.03. – РТС3

Час

Трајање

Понедељак

Уторак

Среда

Четвртак

Петак

Први

13:15 – 15:30

Српски језик

Математика

Српски језик

Математика

Српски језик

Други

Математика

Српски језик

Географија

Енглески јез.

Математика

Трећи

Историја

Биологија

Историја

Физика

Географија

Четврти

Физика

Енглески јез.

Хемија

Биологија

Хемија

 

 

Погодака: 401