О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о ратама за екскурзију

Објављено петак, 18 јануар 2019 Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Обавештавају се ученици I до VIII разреда о цени и динамици исплате рата за екскурзију.

разред

укупна цена

износ рате

рок плаћања

I

2.273,00 дин.

I рата 380,00 дин.

II рата 380,00дин.

III рата 380,00 дин.

IV рата 380,00 дин.

V рата 380,00 дин.

VI рата 373,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

II

2.468,00 дин.

I рата 468,00дин.

II рата 400,00   дин.

III рата400,00   дин.

       IV рата 400,00 дин.

         V рата400,00 дин.

VI рата 400,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

III

2.555,00 дин.

I рата 430,00дин.

II рата 430,00 дин.

III рата 430,00 дин.

IV рата 430,00 дин.

V рата 430,00 дин.

VI рата 405,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

IV

2.198,00 дин.

I рата370,00 дин.

II рата 370,00 дин.

III рата 370,00 дин.

IV рата 370,00 дин.

         V рата 370,00 дин

VI рата 348,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

V

2.322,00 дин.

I рата400,00 дин.

II рата 400,00 дин.

III рата 400,00 дин.

IV рата 400,00 дин.

         V рата 400,00 дин

         VI рата 322,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

VI

2.324,00 дин.

I рата 400,00дин.

II рата 400,00дин.

III рата 400,00дин.

IV рата 400,00дин.

V рата 400,00 дин.

VI рата 324,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

VII

8.345,00 дин.

I рата 1.400,00 дин.

II рата 1.400,00 дин.

III рата 1.400,00 дин.

IV рата 1.400,00 дин.

     V рата 1.400,00 дин.

VI рата 1.345,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

VIII

7.935,00 дин.

I рата 1.350,00 дин.

II рата 1.350,00 дин.

III рата 1.350,00 дин.

IV рата 1.350,00 дин.

     V рата 1.350,00 дин.

VI рата 1.185,00 дин.

до 24.12.2018.

до 20.01.2019.

до 20.02.2019.

до 22.03.2019.

до 22.04.2019.

до 22.05.2019.

Погодака: 275