Бесплатни уџбеници

Објављено четвртак, 01 март 2018 Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Обавештавају се ученици и родитељи, односно други законски заступници да ће Министарство просвете, науке и технолошког развоја, обезбедити бесплатне уџбенике, за следеће категорије ученика:

- ученици из породица које примају новчану социјалну помоћ (родитељи достављају фотокопију решења којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи);

- ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом (који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану – ИОП 1 и ИОП 2), (не доставља се документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима)

- ученици који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет) (родитељи доносе потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента за старију децу, што значи да сва старија деца морају да буду на школовању).

Родитељи ученика се пријављају и доносе неопходну документацију учитељу, односно разредном старешини најкасније до 9. марта 2018. године.

Погодака: 116