Екскурзија-рате

Објављено среда, 17 јануар 2018 Аутор Драгана Нисић Јаковљевић

Обавештавају се ученици I до VIII разреда о цени и динамици исплате рата за екскурзију.

разред

укупна цена

износ рате

рок плаћања

I

2.270,00 дин.

I рата 380,00 дин.

II рата 380,00дин.

III рата 380,00 дин.

IV рата 380,00 дин.

V рата 380,00 дин.

VI рата 370,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

II

2.390,00 дин.

I рата 400,00дин.

II рата 400,00   дин.

III рата400,00   дин.

       IV рата 400,00 дин.

         V рата400,00 дин.

VI рата 390,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

III

2.520,00 дин.

I рата 420,00дин.

II рата 420,00 дин.

III рата 420,00 дин.

IV рата 420,00 дин.

V рата 420,00 дин.

VI рата 420,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

 

 

IV

2.280,00 дин.

I рата380,00 дин.

II рата 380,00 дин.

III рата 380,00 дин.

IV рата 380,00 дин.

         V рата 380,00 дин

VI рата 380,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

V

2.324,00 дин.

I рата400,00 дин.

II рата 400,00 дин.

III рата 400,00 дин.

IV рата 400,00 дин.

         V рата 400,00 дин

      VI рата 324,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

VI

2.590,00 дин.

I рата 440,00дин.

II рата 430,00дин.

III рата 430,00дин.

IV рата 430,00дин.

V рата 430,00 дин.

VI рата 430,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

VII

8.558,00 дин.

I рата 1.430,00 дин.

II рата 1.430,00 дин.

III рата 1.430,00 дин.

IV рата 1.430,00 дин.

     V рата 1.430,00 дин.

VI рата 1.408,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

VIII

7.034,00 дин.

I рата 1.200,00 дин.

II рата 1.200,00 дин.

III рата 1.200,00 дин.

IV рата 1.200,00 дин.

     V рата 1.200,00 дин.

VI рата 1.034,00 дин.

до 25.12.2017.

до 25.01.2018.

до 23.02.2018.

до 23.03.2018.

до 23.04.2018.

до 23.05.2018.

Погодака: 127